U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Dekavat v.o.f.

Nieuwsbrief

 

Verplichte vermelding op VROM VIHB-lijst

 

Sinds 1 mei 2004 is voor het vervoeren, inzamelen, 

verhandelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of 

gevaarlijke stoffen een vermelding op de VIHB-lijst verplicht.

 

Registratie van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en 

Bemiddelaars (VIHB) van afvalstoffen

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het 

inzamelen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen van 

bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op 

een landelijke lijst verplicht. Het maakt daarbij niet uit of het 

gaat om vervoer van afvalstoffen over de weg, per spoor of 

over het water. Ook buitenlandse bedrijven, die deze 

activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten, moeten op 

de lijst staan. De nieuwe lijst vervangt de twaalf provinciale 

lijsten van inzamelaars. 

 

BIA en RIA

Het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en de Regeling 

vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van 

afvalstoffen (RIA) zijn op 1 mei 2004 in werking getreden. Het 

ministerie van VROM heeft de NIWO aangewezen als 

uitvoeringsinstantie om de aanvraag voor vermelding op deze 

lijst te behandelen. De VIHB-lijst is via de NIWO-website te 

raadplegen.

 

Voorwaarden

Vermelding vindt plaats als het bedrijf aan drie criteria 

voldoet: 

- betrouwbaarheid; 

- kredietwaardigheid; 

- vakbekwaamheid.

Like ons op Facebook

                                                                                                                                            © 2016 AlleAdressen.nl